Mediehenvendelsestjeneste: Fast mindstepris - gratis for studerende

Speramus står til rådighed og tilbyder en mediehenvendelsestjeneste, der giver mulighed for at besvare spørgsmål om sekter i Danmark fra journalister, filmselskaber og andre interessegrupper.
 
Der opkræves en fast mindstepris på 475 kr. 
Denne mindstepris gælder uanset omfanget af besvarelsen, og om vi kan levere de ønskede indsigter, da vores besvarelse vil være ressourcekrævende og baseret på omfattende viden om sekter og sekterisme.
 
Herefter faktureres 475 kr. i timen. Dette er også timeprisen, hvis der ønskes yderligere involvering, såsom interviews, podcast-deltagelse eller lignende.
 
Der bedes rettet henvendelse via denne e-mail: speramus@outlook.dk
 
Vi ønsker at imødekomme behovene bedst muligt og bidrage til deling af oplysninger om sektproblematikker i Danmark med det formål at minimere antallet af dem, der bliver vildledt og manipuleret og medvirke til at sikre et retfærdigt og etisk samfund.

Bemærk: Selvom Speramus i dag primært drives som klinik, er det fortsat muligt for pressen og studerende at finde info om sekter i Danmark under fanebladet Sekterisme >Sekter. 
 
Speramus tilbyder stadig gratis assistance til studerende. Kontakt os for yderligere information. 
 
475,00 DKK
stk.
Mediehenvendelsestjeneste: Fast mindstepris - gratis for studerende
Speramus Marianne | Byskovsvej 3, Gedved - Danmark