Sekterisme / Sekter / Islam_Hizb ut-tahrir

Islam

Islam er en verdensreligion. Den næststørste efter Kristendommen. Islam og muslimer opdeles i sunnittisk islam og sunnitter (90 %) og shia-islam og
shiitter (10 %). Der er også mange retninger og sekter og forskellige holdninger til, hvornår man er ”en god mulim”. 
 
Flertallet af muslimer i Danmark bor i Københavns kommune og Københavns amt, men også Roskilde, Helsingør, Slagelse, Odense, Århus og Ålborg tegner sig for relativt store grupper af det numeriske antal muslimer. Hovedparten af muslimerne i Danmark er sunni-muslimer.

En muslim tror på Allah (Gud) som hans hersker og må derfor adlyde ham. I realiteten adlyder alting i universet ham. Han er Skaber af hele universet og af alt, der eksisterer deri.
 
Ifølge islam begynder historien med Gud og Guds skabelse af verden og de første mennesker, Adam og Eva. De var også de første muslimer, men de syndede og kom væk fra "den rette vej" og det sande gudsforhold. Derfor måtte Gud åbenbare sin vejledning og mening med livet til en lang række af profeter.
 
Koranen er Guds ord. Muslimer følger Koranen. I Koranen og sunna kan mennesket finde anvisninger på, hvordan hele livet indrettes eksempelvis er tatoveringer ulovlige, sex er kun tilladt i forbindelse med et lovligt indgået ægteskab. Sex udenfor ægteskabet er en synd. Både kone såvel som mand har i henhold til sharia krav på at sex indgår i ægteskabet; dvs, den ene må ikke nægte den anden seksuelt samvær. Lovlig sex er en velsignet handling, som gavner ægtefællerne både i denne verden og i den næste. Onani (forbuddet imod onani er Koranens vers 70.29-31, hvori der gives klare retningslinjer for, at seksuel tilfredsstillelse kun må ske gennem lovlig sex med sin ægtefælle), analsex, al sex mellem samme køn (homoseksualitet), al sex mod betaling (prostitution) og sex under fasten (Ramadan) samt brug af sex legetøj er haram, som betyder forbudt. Muslimer skal tage fuldt bad efter hvert samleje og sædafgang (ghusl) og det er ikke tilladt at fortælle andre om sine seksuelle oplevelser med sin kone/mand.
 

Hizb ut-tahrir

Hizb ut-tahrir er en islamisk sekt, som man kan læse mere om i Birger Langkjærs bog:
Sekter i Danmark:
 
 

Straffen for frafald fra islam er døden

Radikale fundamentalistiske muslimer stræber efter et monokulturelt samfund, med flerkoneri og dødsstraf for homoseksualitet og religiøst frafald – her i blandt Grimhøjmoskeens imam ifølge udtalelser i Tv-udsendelsen ”Patrioten og venligboeren”, der blev vist på DR den 03-01-2017. Grimøjmoskeens imam ønsker som de fleste muslimer at hele Verden bliver muslimsk, hvor Sharia lovgivning praktiseres (det gør den ikke i Danmark. Her bliver man ikke henrettet, hvis man som konvetit siden fortryder sit valg). Dokumentaren kan ses frem til 31. januar 2017 via dette link:
 

Islams fem søjler

 1. Trosbekendelsen (Shahada). "Der er ingen gud foruden Gud, og Muhammad er Hans sendebud". Trosbekendelsen skal udtales mindst een gang i livet og udtalt i vidners nærvær giver den vedkommende officiel status og ret som muslim. Den hviskes ind i den nyfødtes øre og fremsiges, når der kaldes til bøn.

 2.  Bønnen (Salat)
  Gud er større (allahu akbar ) (4 gange)
  Jeg bevidner, at der ingen gud er foruden Gud (2 gange)
  Jeg bevidner, at Muhammad er Hans sendebud (2 gange)
  Kom til bøn (2 gange)
  Kom til frelse (2 gange)
  Gud er større (2 gange)
  Ingen gud uden Gud (1 gang)
  Muslimer skal bede fem gange i døgnet: ved daggry, lidt over middag, midt på eftermiddagen, ved solnedgang og om aftenen. I muslimske lande kan indkaldelsen til bøn høres fra store højtalere i byerne.
  Bønnen kan udføres hvor som helst, men middagsbønnen om fredagen bør foregå sammen med andre i en moske. Den bedende vender sig i bederetningen (qibla) mod Mekka. Til fællesbønnen om fredagen er der en prædiken (kutba ) opført af moskeens bønneleder (imam ) eller af en særligt inviteret muslim.
  Bønnen foregår efter et fast mønster med bestemte bevægelser og særlige bønneformularer. Mænd og kvinder har samme forpligtelser til at bede, men bl.a. menstruation og fødsel kan hindre kvinder i at bede, fordi de i disse sammenhænge anses for rituelt urene. I mange moskeer både i udlandet og Danmark er der indrettet et særligt rum til kvinder, men andre steder er kvinder forment adgang.

 3.  Almissen (zakat). Gud er den egentlige giver af lykke og al formue, og ved at give en del af sin formue til velgørende formål markerer man dette. Det at tjene og hjælpe sin næste ved at give zakat er altså en del af det at tjene Gud. Zakat gives principielt når vedkommende finder det passende, men ganske ofte sker det i forbindelse med Ramadan og Eid-al- fitr. Zakat i Danmark kan gives ved at den enkelte sender beløbet direkte til trængende i hjemlandet, eller det kan gives til en af de muslimske velgørenhedsorganisationer, der arbejder internationalt og i Danmark. Zakat kan også kanaliseres gennem moskeen og den lokale imam, der kan opfordre den enkelte til at betale sin zakat.

 4. Fasten (Sawm). Den vigtigste faste er den, der er foreskrevet for måneden Ramadan. I denne måned spiser og drikker muslimer ikke fra solopgang til solnedgang, og de afholder sig også fra seksuelt samkvem. Fasten brydes hver dag ved solnedgang (det muslimske døgn går fra solnedgang til solnedgang) med et særligt måltid, og i den del af natten, der henstår, inden den tidlige bøn og næste dags faste, er også seksuelt samkvem tilladt. For gravide, menstruerende, syge, ældre og rejsende gælder særlige regler: Fasten kan suspenderes helt eller de kan faste på et senere tidspunkt. Børn faster som regel ikke før efter 12 års alderen.
  Fastemåneden er en mindelse om den måned Muhammad - også under faste - modtog åbenbaringen og dermed Koranen, og Koranlæsning og - recitation spiller en central rolle. En af nætterne i Ramadan, den 27., kaldes "Skæbnens Nat", og netop denne nat skulle være natten, hvor Koranen blev åbenbaret. Den fejres med bl.a. intens Koranlæsning og bøn.
  Hele måneden har et festligt præg og kan i mange muslimske lande minde om julemåneden hos de kristne. Det er en tid for intenst socialt samvær og fest. Ramadan afsluttes med en særlig fest, Eid-al-fitr. Eid-al-fitr indledes tidligt om morgenen med badning og et særligt måltid, hvorpå man samles i moskeen eller i et til lejligheden lejet lokale til en stor fællesbøn. Derefter går man på visit med gaver og spiser sammen. Ofte får især børnene nyt tøj. Festen strækker sig ofte over flere dage.

 5. Pilgrimsrejsen (hadj). Enhver muslim bør, hvis han eller hun har mulighed for det, een gang i livet foretage pilgrimsrejse til Mekka. Valfarten falder i den sidste måned af det islamiske kalenderår.

Halal

Halal betyder tilladt og i Danmark høres det mest i forbindelse med, hvad slags kød, der er tilladt at spise for en muslim. En hovedregel er, at selvdøde dyr, blod og kød fra urene dyr (bla. svin og fisk uden skæl) er forbudt. Dyret skal være halalslagtet, hvor dyrets hoved er vendt mod Mekka, med overskæring af luftrør og halspulsåren, så alt blodet løber fra og i Guds navn.

Omskæring

Drengebørn omskæres allerede i forbindelse med fødslen (inden 7. dagen), men ellers sker det senere, som regel inden drengen er fyldt 10 år. Rituel/kulturel omskæring tilbydes ikke i det offentlige sundhedsvæsen i Danmark, hvorfor indgrebet ofte foretages på private lægeklinikker.
Sundhedsstyrelsen har udgivet et dokument om emnet, der kan læses her:
 
Koranen foreskriver ikke omskæring af hverken drenge eller piger. Omskæringen af drengebørn begrundes i overleverede traditioner. Omskæring af piger er ikke almindelig, men finder sted i visse muslimske lande især i Afrika.
 

Tøj

Hvad angår påklædningen gælder den hovedregel, at både kvinder og mænd skal være anstændigt påklædt. Hvilken form for og grad af eventuel tilsløring den muslimske kvinde vælger afhænger af kulturel tradition og personlig religiøs opfattelse.
 
 
Speramus Marianne | Byskovsvej 3, Gedved - Danmark