Sekterisme / Sekter / Klaus Ferdinand Hempfling

Klaus Ferdinand Hempfling

Vigtig Meddelelse

Speramus ønsker at informere om en vigtig og bekymrende sag vedrørende hestetræner Klaus Ferdinand Hempfling, som er blevet bragt til vores opmærksomhed.

Flere påstande om vold og økonomisk udnyttelse er blevet fremsat mod Klaus Ferdinand Hempfling og hans virksomhed, dog endnu uden at have ført til domfældelse. 

Vi opfordrer enhver, der har oplevet noget uetisk eller ulovligt i forbindelse med Klaus Ferdinand Hempfling eller hans praksis, til at kontakte Speramus og relevante myndigheder.

Speramus vil gerne fremhæve, at prisfastsættelser, der virker overdrevne eller ude af proportioner, såsom over 3.000 kr. for 20 minutters coaching, som det ses hos Klaus Ferdinand Hempfling, kan være tegn på tvivlsom praksis.
 
 
 

Important Notice

Speramus wishes to inform about an important and worrying matter concerning horsetrainer Klaus Ferdinand Hempfling which has been brought to our attention.

Several allegations of violence and financial exploitation have been made against Klaus Ferdinand Hempfling and his company, however without yet leading to a conviction.

We encourage anyone who has experienced anything unethical or illegal in connection with Klaus Ferdinand Hempfling or his practices to contact Speramus and relevant authorities.

Speramus would like to highlight that pricing that seems excessive or disproportionate, such as over DKK 3,000 for 20 minutes of coaching, as seen with Klaus Ferdinand Hempfling, may be a sign of questionable practices.
Speramus Marianne | Byskovsvej 3, Gedved - Danmark