Speramus — Information om sekter
Sekterisme / Sekter / Tigerens Rede

Tigerens Rede er en vidtforgrenet, topstyret religiøs new age sekt

Den religiøse sekt Tigerens Rede har til huse i Gedved i Østjylland.
 
 
 
Før hed stedet Munach og blev drevet af nuværende leder af Tigerens Rede Anne Sophie Jørgensen og hendes daværende mand Jørgen Høher Ovesen. Da Anne Sophie Jørgensen og Jørgen Høher Ovesen blev skilt, flytter Jørgen Høher Ovesen til Homå, hvor sekten Munach drives videre og drives den dag i dag. Anne Sophie Jørgensen blev i Gedved og stiftede Tigerens Rede.
 
Speramus er fra kilder i nærmiljøet blevet oplyst, at dette skete under den helt store parproces tilbage i 90erne, hvor par blev påbudt utroskab, hvilket resulterede i nye pardannelser og en del skilsmisser.
 
Sex 
At man skulle engagere sig seksuelt skulle efter sigende være et 'led i den personlige proces'. 
 
Det seksuelle i form af tantra fylder meget i sekterne Tigerens Rede og Munach:
 
 
Medlemmer er forpligtet til at dyrke tantrasex – Anne Sophie Jørgensen dikterer i sin ene bog, hvor og hvordan det skal finde sted og hvad man skal tale om. Det skal ske helst hver anden dag og i et rum, hvor der er tantrabøger, massageolie, lys, blomster etc. og som Anne Sophie skriver:

”Tag denne bog med ind i jeres tantriske rum, find sammen ud af, hvilke afsnit I vil fordybe jer i til en start, og hvilke øvelser i har lyst til at begynde med…I det tantriske rum skal der naturligvis dyrkes sex…Der skal naturligvis også tales sammen i det tantriske rum – men ikke om hvad som helst…Samtalerne skal handle om proces.”

Og savner man sparring med andre tantrapar anbefaler Anne Sophie Tigerens Redes internetforum på Facebook, Tantraforum.
 
Tigerens Rede udgiver sig for at være et spirituelt kursuscenter for yoga og meditation. I virkeligheden er det en vidtforgrenet, topstyret religiøs new age sekt med bl.a. sex på dagsordenen, som har infiltreret byen Gedved med dens tilstedeværelse i lokalrådet, idrætsforeninger, skolen, børnepasningsinstitutioner mv.
 
Tigerens Rede, en skrabet udgave af Scientology med et twist af Findhorn
Hos kæmpekålskulten Findhorn kan man komme på kursus i havearbejde. Som journalist, rejsearrangør og forfatter til bogen ”Hemmelige selskaber” Klaus Aarsleff så smukt udtrykker det:
 
”På Findhorn kan man naturligvis også komme på kursus i havearbejde. Så her har man havehjælp, der betaler penge for at få lov at fjerne ukrudt…”
 
Lidt i stil med, når medlemmer af Tigerens Rede ”arbejder nedad” mens de kløver brænde for Anne Sophie Jørgensen eller passer den store urtehave.
 
Sproget
Scientologys sprog er helt specielt. Mange ord og udtryk er nyskabte, andre har fået en anden betydning, end den de normalt tillægges. 
 
For udenforstående er Sci-Fi novelleforfatteren og stifteren af Scientology, L. Ron Hubbards bøger og scientologers tale derfor ofte uforståelig. Det samme er leder af Tigerens Rede, Anne Sophie Jørgensens sprog. Lodret menneske i en vandret verden, kompensatorisk karma, den flyvende mandala, en kosmisk kugle, Vogterdæmonen (den er så kendt fra den tibetanske buddhisme). Anne Sophie Jørgensen skriver i sin bog 'Lodret menneske i en vandret verden' side 43: ”Vogterdæmonen er den astrale verdens behersker, skyggens besejrer. På dette punkt er tibetanerne klogere end os – og langt klogere end præsidenter og statsministre – de ved, at vi må tage disse kræfter alvorligt. ”
 
Og på side 118: ”Øglekrafterne bliver til pornografi, når de forvaltes astralt”. ”Romantikeren er en falden engel”. Side 119: ”Astraliteten er et fængsel for seksualiteten”.
 
Kontrol
Der er ingen tvivl om, at sektens leder Anne Sophie Jørgensen, har et fast greb i sine tilhængere. Flere har været medlem i over 20 år og der er tidligere afholdt et 7års kursus. Der føres kontrol med medlemmer. Eksempelvis er medlemmer af sektens inderkreds forpligtet til at deltage i mindst en af de fem daglige meditationer og de forpligter sig ligeledes til at dyrke tantra. I Tigerens Rede 'tigerdøber' man børn og der afholdes 'tigertantravielser'. Der fødes såkaldte 'tigerbørn'. 
 
Pengemaskiner og hjernevask 
Mange mennesker lever i en sekt uden at vide det herunder højst tænkeligt flere af medlemmerne i Tigerens Rede og Munach. Og de har efter flere års hjernevask højst sandsynlig mistet deres kritiske sans og dømmekraft. Et kendetegn ved en sekt er, at stiller man spørgsmålstegn, bliver man ret hurtigt isoleret fra netværket, som de fleste kender det fra Jehovas Vidner. 
 
Sekter manipulerer ekstremt og benytter trianguleringsteknikker, som splitter folk fra hinanden, fra deres familie og børn. Der er eksempler på, at forældre er blevet rådet til at få deres barn anbragt udenfor hjemmet. Og at forældre har efterkommet dette, da de betragter sektens ledere, som deres livsvejledere. At børn er blevet udsat for svigt, fordi forældre har været optaget af meditionsseancer om aftenen, hvor børnene da har været ladt alene, er der desværre også eksempler på.
 
Når det spirituelle, det religiøse og det alternative rodes sammen i fællesskaber med en karismatisk, magtbegærlig leder, opstår der nemt en sekt. Sektens leder får taget i søgende mennesker på et tidspunkt i deres liv, hvor de har brug for tryghed fremfor at blive lokket ind i et religiøst fællesskab under dække af, at her kan de få hjælp, venner og finde meningen med livet.
 
I Tigerens Rede og Munach er der ifølge kilder i nærmiljøet i inderkredsen en stærk tro på at det kollektive meditationsarbejde er med til at forbedre verden. At de dyre kurser, medlemmer skal deltage i for at forblive medlemmer, også er med til at forbedre og forsøde livet for sektens ledere, er tydeligt. Begge steder er ifølge kilder en voldsom pengemaskine for henholdsvis Anne Sophie Jørgensen og Jørgen Høher Ovesen. 
 
Fra folk tæt på lederne oplyses der til Speramus, at de begge på meget få år gik fra at være ret jævne mennesker i tøj fra Føtex og gammel Toyota, til udelukkende at gå i det dyreste håndskræddersyede tøj, dyre mærker såsom Birger Christensen, og køre i Audi osv.. Jørgen Høher Ovesen har både Teslaer og Ducati motorcykler.
 
Hele deres virke er formentlig sponsoreret af medlemmer i henholdsvis Tigerens Rede og Munach. Speramus har modtaget meldinger om, at medlemmerne ofte har store økonomiske problemer eller må arbejde ekstremt hårdt for at forblive en del af gruppen. Tilbage i 90erne kunne månedlige afgifter til Munach let overstige 10.000 kr. 
 
I Scientology, når man har sluppet ca. 1.000.000 danske kroner og har opnået status som 'clear' (man er nu et lykkeligt menneske), kan man få lov at finansiere endnu flere silkejakkesæt til sektens ledere og få adgang til deres viden om rumvæsner. For at rumskibe kan vide, hvor de skal lande på jorden har scientologer investeret ufattelige summer i platinplader, som er stillet op i en ørken et sted i USA. 

I 2009 vandt en dansk rengøringsmedarbejder 32 mio. kr. i lotto. Manden hedder Niels Glob og han forærede 21 mio. kr. til Scientology. 

I 2011 spurgte Samvirke, hvad man vil bruge pengene til, hvis man vandt 1 million. En anonym svarede:

'Jeg ville give alle pengene til Tigerens Rede, Gedved: Et spirituelt meditations- og kursuscenter. Det ville jeg gøre, fordi det, jeg brænder allermest for, er spirituel udvikling. Også fordi det er forudsætningen for, at verden globalt set kan udvikles i en bæredygtig retning. For at det kan ske, er det nødvendigt, at Kærlighed og Bevidsthed øges. Nogle må således arbejde på at udfolde Kærlighed og Bevidsthed. Da det kollektive bæres af enkeltindivider er en sådan udvikling absolut nødvendig.' 

Det er tydeligt, at personen er hjernevasket, og tror på, at det eneste der kan udvikle verden i en bæredygtig retning er 'spirituel udvikling'. Igen et soleklart eksempel på, hvad der kendetegner en sekt, at deres vej er den eneste rigtige og sande vej. Det er rystende, at samfundet tåler den slags personligheders frie spil, som for eksempel når små børn i 2. klasse bliver kastet for tigerne.
 
Scientology lokker med, at du kan blive et lykkeligt menneske. På Tigerens Rede kan du, udover at få en masse ”tigervenner”, som gerne vil hjælpe dig, f.eks. når du skal flytte til Gedved, købe dig til livets mening som hos andre sekter og kulter. Her handler det hovedsagligt om tantra, som du kan komme på kurser i. Kurserne kan hjælpe dig til at finde ud af, hvad du har brug for – og hvordan du får det. Tantra kan intet mindre end berige dit liv. Anne Sophie Jørgensens eget ægteskab stod dog ikke til at redde med tantra. Til gengæld vil behovet for seksuelt misbrug falde!

Anne Sophie skriver i sin ene bog, som er udgivet af sektens eget forlag Tigertryk:
”Det er en tantrisk opgave at kombinere seksualitet med hjerte og ånd, og herved bliver ekstremerne i den vandrette akse mindsket eller sågar overflødige. Det vil få store konsekvenser for den enkelte, men også for samfundet, i det efterspøgslen på prostitution samt seksuelt betingede overgreb f.eks. på børn vil falde drastisk. Hvis mennesker er seksuelt mættede gennem et forhold til en ligeværdig partner, vil behovet for seksuelt misbrug falde.” 
 
Det er meget kendetegnende for en sekt, at sektens leder lever et lukseriøst liv, mens medlemmerne lever det modsatte for at få råd til at blive.
 
Tigerens Rede er ejet af medlemmer, som har købt anparter i bygningerne. ”Det lykkedes os at rejse penge til udbygningen uden at låne en øre, endda med et temmeligt kostbart projekt med CO2-neutral opvarmning med brændefyr og solfangere.” fortæller Anne Sophie i en artikel i Jyllandsposten.
 
Speramus har modtaget oplysninger om, at Jørgen Høher Ovesen fra Munachs medlemmer fik 75.000 kr. i gave til hans 50 års fødselsdag.
 
Sonni Boel, tidligere medlem i Scientology har fortalt om, hvordan han måtte have to job for at kunne bevare sit medlemsskab:
 
 
Sekten Evangelist i Gørløse har ligeledes som erklæret mål at hjælpe mennesker i nød. I virkeligheden hjælper de hovedsagligt mennesker af med deres penge.

At de fleste sekter har profit for øje og skumle intentioner, er tydeligt for enhver udenforstående.
 
Mele sin egen kage
Et af bestyrelsesmedlemmerne i Gedved lokalråd (Det samme lokalråd, som blokerer folk fra byens informationskilde på Facebook, fordi man stiller spørgsmål ved Tigerens Rede og deres stødt stigende indflydelse i lokalsamfundet), Birthe Bjørslev er medlem i Tigerens Rede, hvilket måske forklarer, hvorfor kritikere er blevet smidt ud af Facebook gruppen, og at det tidligere Gedved gadekær skulle restaureres. Det ligger nemlig lige ude foran Tigerens Redes indkørsel, og således kunne området udenfor meget belejligt blive ligeså fint og prægtigt som det er inde på Tigerens Redes grund. Det har helt sikkert pyntet på bybilledet. Dog kan her være tale om ”grådig varetagelse af egne interesser”, som et medlem af Debatforum-Gedved påpegede, da pengene måske kunne være anvendt mere fornuftigt. Det er selvfølgelig et problem, hvis her er tale om folk, der meler deres egen kage på bekostning af skattekroner. Og det kan noget tyde på, når man kigger på helhedsplanen for Gedved, som Horsens Kommune har godkendt, da Vestervej 4 er centrum i Gedveds byudvikling.

Endvidere står der i Gedveds Helhedsplan: ”Det ene indlæg drejede sig om den gamle del af Gedved omkring Vestervej, hvor det blev foreslået, at området udpeges som bevaringsværdigt kulturmiljø, og at der udarbejdes en bevarende lokalplan for området, samt at gadekæret genetableres.”

”Området udpeges som bevaringsværdigt kulturmiljø”. Ja, man skal da ikke sætte sit lys under en skæppe. Det har Anne Sophie nu heller aldrig gjort. I sin nyeste bog siger hun ”En kvindelig spirituel lærer repræsenterer en fornyelse – på samme måde som en kvindelig statsminister eller pave”. 

I Horsens Folkeblad kunne man i 2015 læse:
”Inden for de rammer, som er udstukket af den politisk vedtagne Handlingsplan for Gedved har lokalrådet sammen med arkitekt Thomas Seiersen (Arkitekt Thomas Seiersen er medlem i Tigerens Rede, tidligere formand for bladet Løsnet) fået udarbejdet et oplæg, der blev debatteret på generalforsamlingen. Forslaget lægger op til, at et nyt boligområde skal placeres nord for Gedved Skole og forbinde midtbyen og den nuværende villabebyggelse med området ned mod det tænkte nye naturområde med den genetablerede Gedved Sø. Det vil skabe en harmonisk udbygning omkring den gamle del af Gedved med gode adgangsforhold til bymidten og byens skole og børneinstitutioner.” 
 
Jeg alene vide
Anne Sophie Jørgensen, anser sig selv for at være lærer — oven i købet en af de få „spirituelle lærere i Danmark på nuværende tidspunkt” — mens alle andre blot er elever. Menigheden dyrker Anne Sophie Jørgensens særlige lære, der er en new age blandingsreligion, som roder kristendom, buddhisme, hinduisme og andre idéer sammen i en pærevælling.

Brugen af mantra er en væsentlig del af Anne Sophies new age lære. Dette er dog ikke unikt, da mantraer anvendes i flere af de indiskinspirerede nye religioner. I videoen „Kærlighed er bevidsthed” giver Anne Sophie Jørgensen følgende forklaring:

„Kærlighed er bevidsthed. Bevidshed er kærlighed. Er, hvad man kunne kalde et moderne mantra. Og vi kender mantraerne fra religiøse sammenhænge, og de hjælper en til at (…) komme i kontakt med gud. (…) Og de religiøse mantraer er stadigvæk virksomme og brugbare, og vi kan bruge dem i dag med stort udbytte. Men vi kan også godt trække nogle nye mantraer ind, og der har jeg så lavet nogle. Og „Kærlighed er bevisthed. Bevidsthed er kærlighed” er et af dem”.
 
Et mantra kan bestå af et ord eller flere vers, og mantraerne tjener forskellige formål. Nogle er trylleformler, som skal beskytte mod onder og fordrive dæmoner, andre bruges i meditation. Det ovenomtalte mantra, som er opfundet af Anne Sophie Jørgensen, fylder rigtig meget i Tigerens Rede. Et mantra skal gentages atter og atter for at være virkningsfuldt. I udsendelsen „Tigerens Rede — et spirituelt fællesskab” lavet af Senior TV Østjylland, ses voksne mennesker, der højlydt og vedvarende messer Anne Sophies mantra. I samme udsendelse forklarer Anne Sophie Jørgensen:

„Mantraet er en lydlig form for et symbol, som også har en billedlig form. Korset betyder det samme som mantraet. Korset betyder kærlighed og bevidsthed. Så det er en anden måde at udtrykke de samme ting på. Korset kommer i 2002, så det er noget vi har arbejdet med nu i mere end ti år, og det består af tre ting: den lodrette akse, den nederste vandrette og den øverste vandrette. (…)”

Hvor mange vers, Anne Sophie Jørgensen i alt har digtet, er det vist kun hende selv, der er vidende om. Men omverdenen har da fået kendskab til endnu et af hendes visdomskvad:

„Jeg tager imod det som kommer, jeg giver slip på det som er.”

Hjemmebrygget religiøst symbol
Det kors, som Anne Sophie Jørgensen refererer til, kalder hun for bodhisattva-korset. Korset har en ekstra tværbjælke. Korset bæres, som et smykke om halsen, af Anne Sophie Jørgensen, og af mange af hendes elever.

Citater fra bogen af Kirsten Fauken ”Fri adgang til Kundskabens Træ”:
Side 97: I efteråret 2002 kom det nye kors med to tværbjælker, som handler om at forbinde næstekærlighed og visdom…Korset udspringer af Søjlen. Mens der kun er én Søjle, er der lige så mange Kors, som der er mennesker, som ønsker sig et Kors. Søjlen er evigheden….Søjlen står, hvor den står – Korset er det, der bevæger sig ud i verden”….” Senere fik Korset ligesom Søjlen en fysisk form, idet en stor gruppe af Anne Sophies elever på hendes 49 års fødselsdag gav hende en guldhalskæde med et guldkors og to korsarme. I dag bærer mange af Anne Sophies elever en lidt mindre udgave af korset, som tegn på hengivelse til det..vi kalder det også Bodhitsattvakorset”…
Side 100: Men der var noget kvalitativt nyt i Korset med de to korsarme, som fik stor betydning for mig. Forening af essensen i den tibetanske buddhisme og den tidlige kristendom, forening af visdom og næstekærlighed, transcendens af lidelsen….Korset er en gave til dig. Det fylder meget. Du er villig til at samarbejde. Du er opmærksom på bevidsthedsrevolutionen. Det er det, det handler om. Jeg havde svært ved at tage ordene helt ind og spurgte: ”Har jeg lov til at tage Korset så meget til mig? Og fik svaret: ”Ja, du har! Bekymr dig ikke!”.

At Anne Sophie Jørgensens lære er en blandingsreligion bliver fuldstændig tydeligt, da hun med egne ord forklarer:

„Vi kan sige, at der i den nederste tværbjælke er en kristen association, og vi kan sige, at der i den øverste er en buddhistisk association. Det betyder, at de fleste mennesker — hvis de skal sige tingene sådan lidt hurtigt eller måske lidt overfladisk eller lidt populært — vil sige, at man vil forbinde hjertet med det kristne, og bevidsthed og meditation med det buddhistiske.”
 
Dåbsritual i Tigerens Rede
De kristne begrunder dåben med, at Jesus har befalet det. Ved at døbe mennesker, bliver de Jesu disciple eller elever. Ved at blive døbt i den treenige Guds navn bliver de forbundet med den treenige Gud.
Børn, der er født ind i sekten, kaldes af sektens medlemmer for ”tigerbørn” eller ”tigerunger”. Børnene tigerdøbes. Eksempel på et tigerbarnedåbsritual:
Anne Sophie:
(Nævner barnets navn)
"Du er kommet for at deltage i det velsignede liv på Tigerens Rede. Her er ingen forbudte frugter og mange gode slanger, som kan skelne mellem godt og ondt. Som dine hjælpere har du fået (farens navn) og (morens navn).
(Til moren):
Som repræsentant for Fællesbevidstheden på Tigerens Rede og som dette barns mor, vil du efter bedste evne hjælpe hende med at udfolde sin essens?"
Moren: "Ja."
"Vil du vise hende det nødvendige fundament for spiritual process?
Moren: "Ja."
Anne Sophie: Vil du værne om hendes kontakt til Tigerens Rede, til mig og til Mandalaen?"
Moren: "Ja."
(Til faren): Som repræsentant for Fællesbevidstheden på Tigerens Rede og som barnets far, vil du efter bedste evne hjælpe hende med at udfolde sin essens?"
Faren: "Ja."
Anne Sophie: "Vil du vise hende det nødvendige fundament for spiritual process?"
Faren: "Ja."
"Vil du værne om hendes kontakt til Tigerens Rede, til mig og til Mandalaen?"
Faren: "Ja."
(Til barnet):
"Skulle dine forældre svigte deres opgave, påviler det dine faddere, (nævner navnene), at korrigere dem eller på anden vis sørge for, at du får det, du skal have."
(Barnet holdes over dåbsfadet)
Anne Sophie (nævner barnets navn og tegner Bodhisattvakorset over dets ansigt og bryst):
"Jeg døber dig i Tigerens Redes centrum med Fællesbevidstheden som vidne:
Frugtbart er livet (øser vand på barnets hoved)
Saglig er den, som hengiver sig til det (øser vand på barnets hoved)
og næres ved Livets Kilde (øser vand på barnets hoved)
Må velsignelsens lys fylde dit liv, nære dig og beskytte dig, og give dig de nødvendige læreprocesser frem mod udfoldelsen af din essens. Amen."
(Kirsten Fauken: Fri adgang til kundskabens træ, 1. udg., 1. oplag 2008 side 236-37)
 
Tigertantravielse 
Tigertantrapartnere bliver tigertantraviet.
 
Tro
Nogle vælger at tro på det flyvende spaghettimonster.
 
 
Andre vælger at tro på Anne Sophie Jørgensen.
 
Speramus vil gerne slå fast, at der ikke findes tigerbørn i Gedved. Der findes børn, som er tvunget til at vokse op hos forældre underlagt Anne Sophie Jørgenens lære i Tigerens Rede. 

Richard Dawkins har skrevet en bog ”The God delusion” (”Illusionen om Gud”), hvor han påpeger dette.

Dawkins skriver bl.a. ”Der er en stiltiende accept i samfundet af, at små børn bliver brændemærket med forældrenes religiøse holdninger. Ateister er nødt til at udvide deres egen bevidsthed på dette område: Religiøse holdninger er den eneste slags personlige holdninger, som – med næsten universielt samtykke – går i arv fra voksen til barn, og børn er ærligt talt for små til at vide, hvilken holdning de egentlig har i religiøse spørgsmål. Der findes ikke et ”kristent barn”, kun et barn af kristne forældre".

Og børn i 2. klasse er ikke i stand til at have en holdning til en religiøs sekt som Tigerens Rede endsige bearbejde de indtryk de får ligesom de er for små til at tage økonomisk og politisk stilling. At der er medlemmer i Tigerens Rede, som arbejder som skolelærere på Gedved skole og synes Tigerens Rede er et fantastisk udflugtsmål for eleverne, er et kæmpe samfundsproblem.

I 2015 var børn fra 2. klasse på Gedved skole inde i pyramiden på Tigerens Rede og meditere. Selvom det ikke blev kaldt meditation. Børnene mediterede ikke. ”De sad stille i nogle minutter”, hed det sig.
  
Er Anne Sophie Jørgensen en tibetansk munk?
Scientologer tror på reinkarnation. Det gør Anne Sophie også. Ifølge scientologer bliver man suget ind et sted i de franske alper, når man dør, hvor der ligger en implantstation. Der er også et sted på Venus. Her bliver man så tømt for tanker og får en ny krop, hvorefter livet fortsætter. Denne viden får man ikke oplyst på Scientologys hjemmeside. Det er nemlig meget hemmeligt ligesom Tigerens Rede ikke oplyser om tigerdåb mv. på deres hjemmeside.

Og hvad sker der med en ”tiger”, når vedkommende dør? Ifølge Anne Sophie Jørgensen bliver mennesker genfødt "Genfødsel finder sted i kraft af karma, for at arbejde med sin kompensatoriske karma.", skriver hun. Mon andre end hende selv, forstår den sætning?

Anne Sophie Jørgensen tror bogstavelig talt på, at „reinkarnation er mulig”. I bogen „Lodret menneske i en vandret verden” bruger hun et helt kapitel på at fabulere over „bevidsthedstransmission”. Hun skriver blandt andet:

„Ifølge kristendommen kan man blive frelst, dels i kraft af sin tro, dels ved Guds nåde, og det er både smukt, sandt og godt. I buddhismen pointeres, at vi også kan flytte os — og frelse både os selv og andre — gennem disciplin og målrettet indsats. Alle kan!

(…) Det er min klare overbevisning, at høje bevidstheder fra Tibet er begyndt at inkarnere i Vesten i anden halvdel af forrige århundrede, med henblik på at befrugte og højne den vestlige bevidsthed. De kommer forklædt til ukendelighed som helt almindelige vesterlændinge, hvem ved, måske endda som danskere.”

Hvor mange sjæle, der statistisk set er i turnus, kommer Anne Sophie Jørgensen ikke ind på. Hun synes imidlertid at være vidende om, hvor længe fænomenet sjælevandring har eksisteret, ligesom hun lader til at være bekendt med nogle af de risici som disse tibetanske sjæle angiveligt udsætter sig for, når de leder efter et nyt legeme at tage ophold i og navnlig, hvis det er et vestligt legeme:

„Vanskeligheden ved denne form for overførsel af bevidshed er åbenlys. Projektet er sårbart. Den pågældende kan blive væk i mængden. (…)

Når høje sjæle inkarnerer i Vesten, må man regne med en stor spildprocent. Det er ikke let at være en høj sjæl i et vestligt legeme.”

Det hævdes, at Anne Sophie Jørgensen egenhændigt har opbygget „sin meditation og evne til energimæssig sansning” — kan det tænkes, at denne gradvise opbygning er foregået over flere generationer (?) — og at hun henter „inspirationen til sin undervisning direkte fra højere og dybere bevidsthedsmæssige lag”. Bestræbelsen på at forsyne overtro med en „videnskabelig” aura er bestemt ikke et nyt fænomen, og forsøgene på at føre bevis for reinkarnation er mangfoldige. Sjælesvandring er øjensynlig en hård branche, og guruen i Gedved har adskillige konkollegaer overalt i verden; for eksemplets skyld skal her nævnes doktor Aseem Singh ved New Delhi-universitetet, som „har fundet bevis for at de fleste mennesker har levet før, ikke bare en gang men mange mange gange”. Og for kun 599,- DKK kan man modtage „dr. Singhs personlige Reinkarnaskop”.

Hvorvidt Anne Sophie Jørgensens bidrag til reinkarnationsteorien er komplet hjemmefabrikeret, eller om hun har det fra andre fantaster, er et åbent spørgsmål. Måske er Anne Sophie Jørgensen i sin barndom stødt på forestillinger om reinkarnation i den lokale folkekirke? Såvel Det gamle Testamente som Det nye Testamente indeholder nemlig forestillinger om dette fantasteri. Selv henviser hun til tre bøger af den britiske journalist Vicki Mackenzie, som Anne Sophie Jørgensen beskriver som:

„spændende beretninger om tibetanske tulkuer, som er reinkarnerede som europæere og amerikanere.”

Det er naturligvis også en overset mulighed, at Anne Sophie Jørgensen i virkeligheden ikke tror på reinkarnation, men blot besidder en noget aparte sans for humor?

Iblandt hendes disciple findes personer, som ernærer sig ved bl.a. afdødekontakt.

I virkeligheden er bevidstheden et komplekst samspil mellem kemiske og elektrokemiske processer i centralnervesystemet.

Den 4. Verden befinder sig i Gedved
Og hvis det er op til antropologen ”Etnomartin” er der 4 verdener og den 4. Verden befinder sig i Gedved.

Der henvises til en bog (Mogens G. Stryhns bog fra 1979 “Kulturimperialisme. Billeder og budskaber), hvori de vise ord er beskrevet (kommentarer i parentes er af "Etnomartin"): ”Den 3. Verden var et eksempel på en europæisk synsvinkel. I virkeligheden et eksempel på det, blandt antropologer så velkendte og udskældte fænomen etnocentrisme. Den 3. Verden hedder sådan, fordi vores egen verden, den vestlige, naturligvis er Den 1. Verden (Alle folkeslag har nok denne tendens til at anbringe sig selv som nummer 1 i verden). Mellem vores egen verden og Den 3 Verden har vi så Den 2. Verden: Den kommunistiske (som var noget mere påtrængende i 1979 end den er i dag, men i dag er den vel afløst af den muslimske). Hinsides den 1, den 2. og den 3. Verden findes så Den 4. Verden, der udgøres af ikke-vestlige kulturer – de folk, som antropologer traditionelt har beskæftiget sig med. ”Etnomartin” skriver: ”Gennembruddet til Den 4 Verden kom i forbindelse med at jeg begyndte at meditere – da jeg begyndte at se indad og kigge efter Den 4 Verden indeni mig selv. Hvor var min indre neger, min indre indianer, min indre jæger-samler, min indre shaman, medicinmand, eskimo osv?” ”Man kan sige, at Tigerens Rede er blevet min stamme, det folkefærd, jeg er endt med at studere i min egenskab af antropolog. Jeg troede at Den 4. Verden var langt væk, og så viste det sig, at den befandt sig i Gedved, kun ca. 40 km syd for Moesgaard…”
 
Og ifølge ”Etnomartin” er hans informanter allesammen danskere på ydersiden, bortset fra et par nordmænd, svenskere og en enkelt finne, og de lever såkaldt ‘almindelige’ liv. Men indeni tilhører de Den 4. Verdens folk, og de søger at leve i kontakt med både instinkt-kræfter og spiritualitet – Anne Sophie Jørgensen, kalder det at være et “lodret menneske i en vandret verden”:
 
https://etnostudieteknik.wordpress.com/tag/den-4-verden/

Det turde hermed være godt gjort, at Tigerens Rede er en topstyret, religiøs new age sekt.
 
Filosoffen Bertrand Russell, har fremsat analogien om den himmelske tekande.
Selvom man ikke kan bevise, at der ikke eksisterer tekander af porcelæn i kredsløb rundt om solen i en elliptisk bane, vil fornuftige mennesker mene, at det ikke er tilfældet.
 
Fornuftige mennesker vil forhåbentlig efter at have læst dette afsnit forstå, at Tigerens Rede og Munach er sekter, som der bør advares imod. Hvor ægtepar ikke lever som almindelige ægtepar, men i et tantrisk partnerskab, hvor der er en dagsorden - en proces for det meste, En rengøringsproces for hvordan man gør rent. En parproces for hvordan, det er mest hensigtsmæssigt at leve sit liv. At Tigerens Rede har et punkt, der hedder samfundsfornyelse, hvoraf det fremgår, at de ønsker at samfundsforny med deres new age religionsmagi, hvilken bl.a. skal indgå i børneopdragelsen. Det er især bekymrende, fordi flere børneinstitutioner udspringer fra Tigerens Rede og flere skolelærere mv. er tilknyttet. Ligesom man på Skolen.com henviser 'besværlige børn' til meditation hos Jørgen Høher Ovesen på Munach.
 
Når man efter at have læst dette afsnit ved, at Tigerens Rede er en religiøs sekt, afholder man sig måske fra at melde sig ind og forhåbentlig vil man fremover støtte op om, at det ikke er et egnet udflugtsmål for skolens små klasser. Når ens barn kommer hjem fra skole og siger de gerne vil gå til Tigerspring, da forklar barnet, at det desværre ikke er muligt.

Skulle der sidde medlemmer af Tigerens Rede, evt. børn, som er vokset op der og som følger med her eller nogen fra enhver anden sekt, der ikke ved, at de til enhver tid blot kan forlade foretagendet ligesom enhver kan stoppe med at betale kirkeskat, vil vi afslutte med dette citat af Dawkins:

”Hvis du har følt dig fanget i en religiøs fælde siden din opvækst, vil det være værd at spørge dig selv om, hvordan dette er gået til. Svaret er som regel, at man har været udsat for en form for indoktrinering i barndommen. Hvis du da overhovedet er religiøs, er det overvejende sandsynligt, at du har samme religion som dine forældre. Hvis du er født i Arkansas, og du mener, at kristendommen har ret, og at Islam tager fejl – vel vidende, at du ville mene det modsatte, hvis du var født i Afghanistan – er du offer for indoktrinering fra barndommen. Det omvendte gælder selvfølgelig, hvis du er født i Afghanistan.”

Richard Dawkins skriver endvidere i sine forord til førsteudgaven af bogen en historie om hans kone:
 
”Som barn hadede min kone at gå i skole, og hun ville gerne væk. Da hun flere år senere, i tyverne, afslørede denne ulykkelige kendsgerning overfor sine forældre, blev hendes mor forfærdet: ”Men kæreste, hvorfor gik du ikke hjem og fortalte os det?” Min kones svar udgør teksten til i dag: ”Men det vidste jeg ikke, at jeg kunne.”

Det vidste jeg ikke, at jeg kunne.
 
Speramus har en begrundet mistanke om, at der er masser af mennesker derude, som er vokset op med en eller anden form for religion, de ikke er glade for, ikke tror på, eller som bekymrer sig om den ondskab, der bliver begået i religionens navn. Mennesker, som nærer en vag længsel efter at kaste deres forældres religion fra sig og et ønske om at kunne gøre det, men som blot ikke indser, at det er op til dem selv at gøre noget ved det. 
 
Hvis nogle mennesker foretrækker at bruge hele deres liv i sekter som Tigerens Rede og Munach, så er det selvfølgelig op til dem, men ingen andre behøver at tage det alvorligt…..
 
 
Hvorfor er sekter farlige?
Andre sekter i stil med Scientology, Munach og Tigerens Rede er eksempelvis Solens hjerte på Fyn og Findhorn i Scotland. Sidstnævnte afholder som førnævnt kurser, hvor folk betaler for at komme og luge ukrudt.
 
Hvad der kan ske ved at involvere sig i en sekt, er der talrige eksempler på:

”Det ene sabbatår blev til syv i den religiøse sekt Solens Hjerte. I Solens Hjerte stiftede Lars Elstrup bekendtskab med en spirituel tilgang til livet, som han på det tidspunkt så som en mulighed for at få den ønskede selvindsigt. Alligevel endte han på selvmordets rand, for sekten kunne ikke indfri hans ønsker. Han forlod gruppen efter syv år. "Jeg blev ikke set, hørt og forstået, og måtte derfor flytte et nyt sted hen," siger Lars Elstrup.”
 
http://tv.tv2.dk/go/articledag/id-50601096:lars-elstrup-jeg-var-en-tikkende-bombe.html

Hun ville have studeret, men nu lever Inge Aaskovs datter i sekten Solens Hjerte ved Odense.

På spisebordet ligger 21 postkort sirligt pakket i en plastiklomme. Kortene er fra Inge Aaskovs 25-årige datter Tine, og det er stort set den eneste kontakt Inge har haft med sin datter, siden Tine for mere end tre år siden flyttede ind i sekten Solens Hjerte.
 
http://www.bt.dk/nyheder/min-datter-fanget-i-sekt

Jills første oplevelser i sekten Ecoovie startede med en boblende fornemmelse af lykke. Endelig var hun kommet til et fællesskab, hvor det hele virkede så rigtigt. Her var mennesker, der ville leve sammen i pagt med naturen. Her tog man afstand fra samfundets overforbrug og man spiste ikke kød. Her fandt hun også kæresten Daniel. Men efterhånden som tiden gik, stod det klart, at Jill var kommet stadig længere ind i en verden, hun ikke ustraffet kunne vende tilbage fra.
 
http://www.udeoghjemme.dk/skaebner/udsatte-mennesker/sekten-tog-mine-boern

”I hele mit liv har jeg søgt efter kærligheden og meningen med livet. I 18 år troede jeg, at jeg havde fundet svaret. I 18 år troede jeg, at jeg havde det hele under kontrol. Jeg var 100 procent sikker på, at jeg havde sandheden, og resten af verden skulle omvendes. Jeg var ikke bare medlem et par måneder af mit liv. Jeg tilbragte hele mit voksenliv i bevægelsen. Jeg ofrede alt: Min karriere, min uddannelse, min familie, mit valg af kone, min førstefødte søn… Og til sidst ofrede jeg det, som jeg havde ofret det hele for, nemlig Moon-bevægelsen. Mere kan et menneske ikke miste. ” 
 
 
Der kan fås mere information om sekter ved at rette direkte henvendelse til Speramus. Brug kontaktformularen. Vi svarer tilbage hurtigst muligt.
 
Kommentarer fra en Sarah L i Kristeligt dagblad efter deres meget fordrejede artikel om debatten i Gedved om Tigerens Rede i 2015. Sarah skriver følgende:
 
 
 
 
Det er helt rigtigt Sarah L. Det nytter ikke noget at gemme sig bag fine lokaler og fornemme besøg fra Bhutan mv. Det ændrer ikke på det faktum, at her er tale om en sekt. Sarah L, Speramus vil meget gerne i kontakt med dig. Venligst kontakt os, hvis du læser dette!
 
Der kan læses mere om det nuværende Munach og Skolen.com i afsnittet derom. 
 
NB.: Der er ophavsret/copyright på al materiale. Brug af materiale fra denne hjemmeside er tilladt ved kildehenvisning.
Udtalelse fra Milly, en voksen, der var barn i sekten. Flere udtalelser kan ses under fanen 'Munach og Skolen.com'.
 
Jeg synes debatten om Tigerens rede er spændende og principiel, når man åbner dørene for folkeskolen må man også være klar til at blive kigget i kortene...og de kort er efter min mening svært sekteriske og med dåbsritualet en prægning af en totalt inflateret leder der bestemt ikke sætter sig selv lavt, men det er min holdning.
Jeg oplever ikke at der er noget hemmelighedskræmmeri med Tigerens rede og når AnnaSofie skriver at besøgende er velkomne mener hun det, men selvsagt bliver du ikke ved et besøg draget ind i den esoteriske cirkel og system som det også er.
Jeg var meget fascineret af det daværende Munach men oplevede to ting som gjorde at jeg stoppede. Det ene var under et kursus hvor jeg sad og regnede ud hvad Jørgen og AnneSofie tjente hver år på at holde kurset, de havde omkring en mill. hver samtidig med at alle 'disciplene' lavede mad til dem, ordnede deres have, holdt hus etc. for at grounde den spirituelle proces.....min bare røv.
Ole Kjellergaard Rasmussen
Speramus Marianne | Byskovsvej 3, Gedved - Danmark