LINKS to simalar websites in other countries:
 
 
 
 

MIVILUDES

MIVILUDES

I Frankrig har sekter ikke frit spil – i modsætning til Danmark. Miviludes er Frankrigs myndighed til både overvågning og bekæmpelse af sekter. Der udgives en årlig rapport om sekteriske grupper og nyreligiøse bevægelsers aktiviteter. Disse sekter opererer – som i Danmark – især på markedet for terapi og personlig udvikling. Ydermere advarer Miviludes mod satanisme og mod sekternes lobbyarbejde i internationale organisationer.

Udviklingen på markedet for psykoterapeutisk bistand og selvudvikling er enorm – som i Danmark er der ingen regler og enhver kan kalde sig terapeut eller behandler selvom de hverken har en medicinsk eller en psykologisk uddannelse bag sig. Der er dog også talrige eksempler på, at reelt uddannede personer indenfor psykiatrien eller psykologiens verden slår sig ned som behandlere og tilbyder terapi eller starter en skole eller børnehave, hvor dagsordenen er underlagt det mindset, der dyrkes i den sekt, hvor behandlerne er tilknyttet. Problemet er, at det ikke er tydeligt for enhver, hvad det er, der foregår. Som eksempelvis på privatskolen ”skolen.com”, hvor ”elever med udfordringer” sendes til meditation hos skolens leders mand, der driver sekten Munach, som ligger på Djursland.

Munach drives af Jørgen Høher, som er eksmand til Anne Sophie Jørgensen, der driver Tigerens Rede i Gedved. I Tigerens Rede tilbydes selvudviklingskurser og der er eksempel på, at der har været afholdt et 7 års kursus. Så forstår man da at fastholde folk i sin hule hånd!

Hvorfor er det et problem med mange af de behandlinger/terapiformer, der tilbydes? Det er der, fordi nogle af disse terapiformer er sekteriske, fordi terapeuten har karakter af en guru, samtidig med at patienterne lokkes væk fra familie og hidtidig omgangskreds og presses til at betale store summer for "terapien". Dette ses eksempelvis i sekten Tigerens Rede i Gedved, hvor det dog er hele familier, der lokkes til at bo i byen og følge sektens leder Anne Sophie Jørgensen.

Det kunne være rart, om man i Danmark fik en styrelse ligesom Mivilludes i Frankrig, hvor man kunne indberette om den slags sekteriske samfund.

Eksempelvis har Den franske Højesterets i oktober 2013 stadfæstet en dom over Scientology for bedrageri mod tidligere medlemmer.
 
 
Dokumentar:
 
Scientology, the CIA, and MIVILUDES: Cults of Abuse
Speramus