Sekterisme / Sekter / The Last Reformation

The Last Reformation

 
 
The Last Reformation er en sekt ledet af Torben Søndergaard, der tror på, at vi lever i "den sidste reformation" inden Jesus kommer igen. Der er udgivet bøger, der opfordrer til en bestemt tankegang. Forfatteren Torben Søndergaard mener som enhver anden sektleder at besidde sandheden. Torben Søndergaard mener, at vi alle bør leve som en discibel af Jesus og hans klare mål er, at gøre alle folk til discible. Det er vores opgave at følge Jesus.
 
" Når man først virkelig griber Jesus, vil man også være villig til at adlyde ham. Han er selve livet og årsagen til, at vi er her." (Kilde: Bogen "Den sidste reformation" af Torben Søndergaard side 33. ISBN: 978-87-989848-6-3.) samt side 210 " Jeg siger selvfølgelig ikke, at vi bare skal lade folk være, og at jeg er imod al form for opfølgning. Vi skal jo gøre folk til discible, som vi har læst." og side 211 " Selvfølgelig skal vi hjælpe og støtte hinanden, men det er ikke Jesu opgave at følge op på os. Det er vores opgave at følge Ham."
 
Desuden tror Torben Søndergaard på, at der i Danmark skal være mange flere menigheder for derved bedst at kunne gøre danskerne til Jesu discible. En idé der udspringer fra DAWN (Disciple a Whole Nation), der arbejder med menighedsplantning.
 
Folk lokkes ind i sekten ved, at der stilles spørgsmål som "Tør du give slip på programmerne og systemerne og lade Helligånden komme til? Tør du træde ud på Guds ord som den højeste autoritet". Torben Søndergaard er af den opfattelse, at i det øjeblik man vælger at blive en af Jesu discible, er man fri, og Gud vil vise disse mennesker "hvad det hele handler om". Paradoksalt nok, for hvis det er noget man ikke er, når man lader sig styre af biblen, må da være fri. Tilhængere af sekten The Last Reformation er jo heller ikke frie. Der er underlagt Torben Søndergaards lære og "sandheder" om livet!
 
 
Fra den 2. januar 2019 kan man se et dokumentarprogram på TV2 om sekten the Last Reformation: Guds bedste børn
Speramus Marianne | Byskovsvej 3, Gedved - Danmark