Sekter / Den jødiske Spinka sekt m.m

Den hasidiske Spinka sekt

Spinka er en del af den hasidiske sekt indenfor ortodoks jødedom.
Her ses en videooptagelse fra et Spinka bryllup:
  
 
I dette dokumentarprogram får man et indblik i den hemmelige verden om hasidiske jøder. Der vises udklip fra et bryllup (arrangeret ægteskab), hvor kvindens ansigt er helt tildækket, som man ellers kun kender det fra Islam. Optagelsen er fra 2013:
 
Hasidiske jøder udtaler sig om deres hemmelige verden 

Kønsopdelte og religiøse parallelsamfund

Artikel i information 2015:

Seksuelle overgreb

I 2013 blev den ortodokse rabbiner Nechemya Weberman (54), som ledte en hasidisk sekt i New York forstaden Brooklyn, dømt til 103 års fængsel for sextvang mod ung pige:
(Kilde: Ekstra Bladet)
 

Om Jødedommen

Jødedommen er baseret på troen på den ene almægtige Gud, som har skabt hele verden. Jødedommens mest centrale religiøse skrifter er Toraen, der består af de fem Mosebøger, og talmud, en omfattende kommentar til og fortolkning af Toraen.
Der er i dag ca. 15 millioner jøder i verden, hvoraf hovedparten lever i Israel og USA. Der er ca. 4.000 jøder i Danmark. (Kilde: Religion.dk)
 
 
Overordnet kan jøderne inddeles i tre hovedgrene: ortodokse, konservative og reformerte.

De ortodokse jøder tillader ikke at mænd og kvinder sidder  sammen under gudstjenesten i deres synagoger, typisk er de  to køn adskilt ved et forhæng, så de heller ikke kan se  hinanden. Den ortodokse gudstjeneste foregår på hebraisk,  med enkelte indslag på lokale sprog. Musikinstrumenter er i  ikke tilladt, til gengæld kan der være et mandekor. Mændene  skal bære kalot eller hat og kvinderne skal dække deres hår  med paryk eller tørklæde. Udover hovedbeklædning skal  ortodokse jøder også bære bedesjaler og bederemme over  arm og pande under gudstjenesten samt ved morgenbønnen  på hverdage. Efter deres bar mitzvar (når de er fyldt 13 år) er  de forpligtede til at binde ”tefillin” hver morgen til  morgenbønnen. Tefillin består af en rem til armen og en rem til hovedet. På remmene er der en boks i hvilken der findes pergamentruller med shema-bønnen fra Mosebøgerne. På buddet om at binde tefillin findes i Torahen. Anlæggelsen af bederemmene er et ritual, som foregår efter særlige forskrifter. Æskerne med skriftsteder placeres over panden og på venstre overarm, og remmene skal bindes i en bestemt rækkefølge og i et særligt mønster. Efter bønnen skal de aftages i omvendt rækkefølge.

De konservative synagogers regler er meget varierende, men ofte sidder mænd og kvinder sammen. Gudstjenesten foregår på de lokale sprog, med enkelte hebraiske bønner. Mændene skal tildække deres hoveder, hvorimod kvinderne er undtaget fra dette. Forholdet til instrumental musik og kønsblandede kor er yderst varierende.

I de reformerte synagoger sidder mænd og kvinder sammen. Både musikinstrumenter og kønsblandede kor er tilladt. Gudstjenesten foregår på lokale sprog, med enkelte hebraiske bønner og hverken mænd eller kvinder skal tildække deres hoved her.

Det jødiske sprog er hebraisk og jøderens land er Israel. Israels officielle symbol jødiske symbol er en syvarmet lysestage, som kaldes menorah. Den traditionelle jødiske hovedbeklædning hedder kippa (kalot) og bæres som et tegn på gudsfrygtighed. Jødiske drengebørn omskæres. Jøder skal bede tre gange dagligt. Bønner kan siges hvor som helst med undtagelse af visse bønner, der skal fremsiges i enten synagogen (jødisk bede- og forsamlingshus) eller foran 10 jødiske mænd. Jøder må ikke spise kød fra svin, heste, æsler og kameler, skaldyr, bløddy og rovfugle. Kød der må spises skal være slagtet via slagtemetoden shechtning, hvor dyret får skåret halspulsåre, luft- og spiserør over. Tilladt mad betegnes Kocher. I det jødiske køkken adskilles kød og mælk, der ikke blot gælder den enkelte ret men hele måltidet. Kød- og mælkeretter har hver sit service, køkkengrej og opvaskeredskab. Dette er som oftest opdelt i køkkenets skuffer.
 
Man anslår, at der på verdensplan findes ca. 13 mio. jøder. (Kilde: Faktalink)
Kabbala er en retning indenfor jødedommen, som bygger på overleveringer af den ældste jødedom, og udsprang i et forsøg på at fortolke det jødiske hellige skrift, Torahen. Der findes to former for kabbala: en form kaldet Iyunit der forsøger at undersøge Guds væsen og forstå hans veje gennem meditation og en anden form kaldet Maasit der er den mere magiske del der bruger mantraer over hebraiske ord og bogstaver, og som kun meget hellige mænd bør benytte sig af. Begge formers mål er at bringe individer i harmoni med det guddommelige mål som de blev skabt til. (Kilde: religion.dk)

Torahen forbyder barbering og derfor ses nogle ortodokse jøder med lange krøller som bakkenbarter. Der kan læses mere om krøllerne her:
 
Speramus forholder sig neutralt til nedenstående. Vi formidler alene synspunktet, der ikke er kendt af mange.

Holocaust 

Nazisternes folkedrab på Europas jøder under 2. verdenskrig bliver kaldt Holocaust og det hedder sig, at folkedrabet kostede seks millioner jøder livet. Der findes personer, der ikke tror på Jødernes påstand om, at der blev udryddet 6 mio. jøder ved brug af gaskamre i tyske koncentrationslejre. De mener i stedet, at proceduren, der fandt sted ved alle fangemodtagelser, hvor fangernes tøj og ejendele blev samlet og sendt til desinfektion (aflusning), og ejerne selv blev sendt i brusebad, hvorefter de fik tildelt en ren fangedragt og rent fodtø, er blevet fordrejet.
 
Ovennævnte procedure gennemførtes rutinemæssigt som en vigtig foranstaltning til forebyggelse af sygdom og epidemier, specielt for at undgå kropslus, der viderebringer tyfus.  Efter krigen blev denne procedure grebet af jøderne og fordrejet til en pervers historie om baderum med gas i bruserne og efterfølgende “sletning af alle spor” ved afbrænding af masser af lig i krematorierne eller på åben mark.  
 

Did Six Million People Really Die?

Et eksempel på hvad der sker, hvis man står frem som såkaldt holocaustfornægter er historien om forlægger Ernst Zündel, som valgte at udgive bogen ”Did Six Million People Really Die?" skrevet af den engelske professor Richard Verrall. Retssagen mod Zündel, som skulle afgøre om bogens oplysninger var falske, endte med hans frifindelse. Siden blev Ernst Zündel dømt af retten i Mannheim i Tyskland den hårdest mulige straf efter paragraf 130, der gør det ulovligt at benægte jødeudryddelsen under 2. Verdenskrig. 

Leuchters rapporter

Mellem 1988 og 1991 udarbejdede amerikaneren, Fred Leuchter fire rapporter. Fred A. Leuchter (f. 1942) er amerikansk ingeniør fra Boston i Massachusetts. Fred Leuchter fungerede i USA som specialist i nutidige gaskamre, inden han i 1988, på opfordring af Ernst Zündels advokat, udførte en videnskabelig undersøgelse af de påståede gaskamre i Auschwitz-Birkenau og Majdanek.

Fred Leuchters rapporter illustrerede, at de rum, hvis formål angiveligt skulle have været at dræbe mennesker i dem ved hjælp af gas, var uanvendelige og det i en grad, at de ville have været livsfarlige for personalet, der skulle have betjent dem. Med andre ord konkluderede Fred Leuchter, at drab på 6 millioner jøder ikke kunne have fundet sted. Man tog prøver af væggene og analyserede dem for indhold af cyanid. Undersøgelserne viste entydigt, at rummene ikke kunne være anvendt til regelmæssig anvendelse af Cyklon B, hvis giftvirkning beror på, at det frigiver cyanbrinte Det eneste sted, hvor man kunne påvise de ventelige spor efter anvendelsen af Cyklon B var en kælder, som, det ikke var hemmeligt, var blevet anvendt til desinfektion af klæder. Flere forskergrupper har gentaget væganalyserne med samme resultat. En af undersøgelserne var museets egen. Den førte til den dramatiske ændring af mindetavlerne, hvor tallet 6 millioner nu ikke længere fremgår.
 
Tydeligere kan det, ifølge holocaustbenægtere, næppe demonstreres, at et kæmpemæssigt fupnummer er blevet afsløret.
 
Da Fred Leuchter offentliggjorde sine rapporter, skabte det stor opstandelse og de tyske myndigheder fængslede Fred Leuchter. Og i sit forsøg på at beskytte Holocaust teorien blev Günter Deckert, en tidligere gymnasielærer med uplettet fortid, idømt et års betinget fængsel, alene for at oversætte og kommentere Fred Leuchters tale. Deckert endte med at få en toårig fængselsstraf. Siden blev Fred Leuchter også fængslet og tvangsdeporteret fra Storbritannien. Ernst Zündel giftede sig med en amerikansk statsborger og flyttede til Canada. Med påstand om at Zündel havde mistet et møde med immigrationsmyndighederne, blev Zündel anholdt. I Canada blev Ernst Zündel, der aldrig var blevet dømt for én eneste lovovertrædelse i hverken USA eller Canada, efterfølgende holdt indespærret i isolation i to år, indtil de canadiske myndigheder brugte en ny vidtgående terrorlov der var blevet vedtaget efter 9/11, for at udlevere Zündel til Tyskland, uanset at Zündel af det amerikanske FBI blev pure frikendt for at have noget som helst med terror eller ekstreme grupper at gøre. Efter at loven blev forsøgt anvendt mod nogle mellemøstlige personer, blev loven kendt grundlovsstridigt og afskaffet.
I Tyskland blev Zündel efter de i Tyskland almindelige skueprocesser, hvor sandheden ikke er noget forsvar, og hvor advokater rutinemæssigt forfølges for forsøg på at forsvare deres klienter, idømt maksimumsstraffen på 5 års fængsel. For politiske fanger i Tyskland gælder de normale strafrabatter for god opførsel ikke, og Zündel måtte afsone den fulde straf, selv om han allerede havde været holdt fanget i Canada i to år, under de værst tænkelige forhold. Lyset i den canadiske celle var tændt døgnet rund, og under dele af opholdet havde Zündel hverken bord, stol eller ordentlige skriveredskaber. Nu har Ernst Zündel så udstået straffen og er blevet løsladt. Han kan dog foreløbig ikke genforenes med sin kone Ingrid Rimland, da hun med stor sandsynlighed ville blive fængslet så snart hun sætter fod på tysk jord. Rimland drev Zündel hjemmesiden mens Ernst Zündel var i fængsel.

Tyskland, Frankrig og Østrig har indført "rets"-instrumenter med hvilke de kan straffe personer, der bruger ytringsfriheden til at udtale tvivl om holocaust- doktrinerne.

Fred Leuchters rapporter er samlet i et dokument, Fred Leuchters repport, som kan ses her:

The Leuchters Reports
 
 Aug. 2018 kan filmen "One of Us" ses på bl.a. Netflix.
 
 
En dokumentar om tre hasidiske jøder, der ønsker at bryde ud af det uortodokse fællesskab med udelukkelse, angst osv. til følge.
Copyright © Speramus