Speramus — Information om sekter

Hvad kendetegner en sekt?

Diktatoriske, karismatiske åndelige ledere som sætter sig selv højere end sektens medlemmer og som mener at have "nøglen til den sande vej". Er i opposition til det etablerede samfund og har som regel en skræddersyet idé om, hvordan samfundet bør indrettes og fungere.

Sekter lukker sig om folk og isolerer dem. Der er strenge leveregler og en kontrollerende adfærd. Medlemmer behandles forskelligt alt efter, om de er med i inderkredsen, yderkredsen eller er en del af ledelsen. 

Udvikling af eget internt sprog. For uvedkommende vil mange af ordene være fuldkommen uforståelige. Den enkeltes identitet erstattes med tiden af en ny gruppeidentitet. Nogle får nye navne. 

Der sanktioneres/belønnes af ledelsen alt efter, hvordan ledelsen ønsker folk skal tænke og handle.

Medlemmer rekrutteres ofte gradvist. Det kan være via "lokkende" selvudviklingskurser, og som mange ved, forsøger Scientology at rekruttere nye medlemmer ved at tilbyde en “Gratis stress-test”. Først siden hen afsløres den fulde dagsorden.

Bor folk udenfor sekten, er der krav om deltagelse i et antal kurser og krav om fremmøde til eksempelvis meditation op til flere gange dagligt. Der kan også være tale om et fast månedligt beløb, som betales til sekten.

Desværre er der eksempler på sekter, hvor der har været udøvet fysisk vold og seksuelle overgreb. Det seksuelle sker "som led i en proces". Sex demonstrerer magt, og magt er normalt det vigtigste for lederen. I en sekt laver lederen selv reglerne, og der er ingen autoritet over denne. 

Misbrug, der forekommer i sekter eller lukkede grupper, er ofte ikke offentlig anerkendt. Børnemisbrug, vold, seksuel udnyttelse, arbejdsudnyttelse, økonomisk udnyttelse og psykisk og åndeligt misbrug er almindelige misbrug. Konsekvenserne for ofrene er for det meste fysiske, følelsesmæssige og økonomiske skader.

Uanset om der sker fysisk vold eller seksuelt misbrug, kan gruppedynamikken i værste fald bevirke, at en person mister sig selv. Der sker et åndeligt og psykologisk misbrug, hvor personen mister sin kritiske sans og blindt lader sig rive med for til sidst at komme helt derud, hvor han/hun ikke kan bunde. Det er oftest først nu, at personen indser, at der er noget rivende galt. Det er først nu, at ønsket om at forlade sekten, dukker op. Når en person vil forlade en sekt efter at have været medlem i mange år, siger de samtidig farvel til hele deres netværk. For mange kan dette være svært at overskue.

Hvad sker der, når en person forlader en sekt?

Psykolog Line Dupont har skrevet teksten "Farvel til et religiøst miljø", som bl.a. beskriver de psykologiske mekanismer, der sker i kroppen, når man vælger at forlade en sekt. Læs mere her:
Farvel til et religiøst miljø

Michael Dupont har skrevet teksten "Fanatisme, sekterisme og social vold", som kan læses her:
Fanatisme, sekterisme og social vold
 
 

FÅ HJÆLP HER

Psykolog med mangeårig erfaring indenfor sekter Arthur Buchman tilbyder professionel hjælp.
 
Psychologist, psychotherapy in English and Danish
Gersonsvej 1, 2900 Hellerup, Denmark

+45 28 25 44 44 arthur@arthurbuchman.com
https://arthurbuchman.com/
 
 
Autoriseret psykolog Line Dupont tilbyder hjælp efter ophold i en sekt.
Line Dupont har specialiseret sig i at hjælpe mennesker, der har været i en sekt og deres pårørende. Hun tilbyder psykologsamtaler i Århus C. Der er også mulighed for Skypesamtaler. Line Dupont har ikke overenskomst med sygesikringen, hvorved det bliver ved egen betaling, hvis man vil bruge hendes hjælp.

Line Dupont tilbyder også gerne undervisning sammen med Michael Dupont, der er antropolog og har fokus på det sociale aspekt af sekterisme.
 
Kontakt Line Dupont her: 
 
 
Joan-Søstrene 
www.joan-soestrene.dk

Offerrådgivningen - Rådgivning for Voldsramte
www.offerraadgivning.dk
 
Speramus