Sekterisme / Sekter

Har du noget på hjerte?

Har du information om en sekt, du mener skal frem i lyset, kan du kontakte os.
 
Har du været, eller er du i en sekt, kan du kontakte Speramus og i en fortrolig samtale tage det første skridt til at dele dine erfaringer. Ved at dele dine erfaringer, kan du hjælpe andre.  
 

Nyheder

Maj 23
 
April 22
Professor og universitet stævnet_Sandt liv i Gud_Sektens leder er Vassula Rydén DR

Marts 22
Ny kendelse i Tvindsagen

December 2021
Hør DR lydfilen/podcasten om Sally, en tidligere auditor klasse 5 (højeste auditoruddannelse hos Scientology) fortælle om sine oplevelser før hun forlod sekten:
https://www.dr.dk/lyd/p1/sallys-scientology-podcast

April 2021
Dokumentar på Netflix om mormonerne, som er værd at se:
3 Wives one husband

Juni 2020
Jehovas vidner er forbudt i Rusland. Dansker har været fængslet.
 
 
Febr. 2019
Skolen.com har fået et påbud af styrelsen for undervisning 
Skolen.com får påbud

Her kan du finde information om sekter i Danmark og sekterisme

Der er mangel på oplysning om sekter i Danmark og begrænsede steder, hvor man kan søge hjælp. Det er vores mål at være kritiske, oplyse og dermed give personer i en sekt eller deres pårørende baggrundsviden og forståelse for det sted, hvori de er og forhåbentlig modet til at bryde ud og dermed få den frihed, der er taget fra dem, tilbage og give alle andre en chance for ikke at havne i et åndeligt fængsel. 

Sci-Fi religionen Scientology

Kæmpekålskulten Findhorn

Her kan du betale penge for at luge ukrudt

Den religiøse sekt Tigerens Rede i Gedved

Sekten Munach i Homå, Grenå

Skolen.com senere Djursland Lilleskole med stærk tilknytning til sekten Munach

Nu lukket permanent

Moon-bevægelsen

Mormonerne

Selvmordskulten Heavens Gate

Dommedagssekten Jehovas vidner

Hvad er en sekt egentlig?

En sekt er et fællesskab, hvor mange vælger at blive, selvom det af andre opfattes som helt ekstremt. Fælles for mange sekter er, at de alle har en tro, som de hver især lever efter, eller en karismatisk leders anvisninger, i et lukket fællesskab. Det som gør det sekterisk er, når der kun er en sandhed. Når det som sker i sekten, er det eneste rigtige.  

Ofte er det en karismatisk leder, der sætter dagsordenen for, hvordan tilhængere af sekten, skal leve deres liv. Mange bliver fascineret over den udstråling, den energi vedkommende har. Men hvorfor bliver de der? Man hører jo historier om, hvordan folk har fundet sig i misbrug, hvis ikke fysisk afstraffelse, så åndeligt misbrug og endda hører man også om seksuelt misbrug. Det sker, fordi de er blevet styret og fortalt, hvordan de skal leve deres liv. De bliver måske fortalt, at "det onde" venter, hvis de forlader fællesskabet. At det vil være en dødssynd at forlade fællesskabet. De bliver måske også fortalt, at de ikke vil kunne klare sig udenfor. Mange bliver underkuet og mister deres identitet. De var måske glade, udadvendte og frimodige engang, mens de nu er blevet mere indesluttede.
 
Vil du mere om en konkret sekt, kan du ved at klikke på fanen tv. på denne side og fordybe dig i det tilgængelige materiale.
 
Er du i en sekt, så husk, at det altid står dig frit for at forlade sekten. At komme væk. Væk fra sekten, væk fra det usunde fællesskab og ud i friheden. Den frihed, hvor du selv bestemmer alt. Det er dit liv. Dit valg. Du er altid fri til at gå din vej! Og du behøver ikke begrunde det. Pak blot dine ting og gå. 
 

Hvad kendetegner en sekt?

Diktatoriske, karismatiske åndelige ledere som sætter sig selv højere end sektens medlemmer og som mener at have "nøglen til den sande vej". Er i opposition til det etablerede samfund og har som regel en skræddersyet idé om, hvordan samfundet bør indrettes og fungere.

Sekter lukker sig om folk og isolerer dem. Der er strenge leveregler og en kontrollerende adfærd. Medlemmer behandles forskelligt alt efter, om de er med i inderkredsen, yderkredsen eller er en del af ledelsen.

Udvikling af eget internt sprog. For uvedkommende vil mange af ordene være fuldkommen uforståelige. Den enkeltes identitet erstattes med tiden af en ny gruppeidentitet. Nogle får nye navne.

Der sanktioneres/belønnes af ledelsen alt efter, hvordan ledelsen ønsker folk skal tænke og handle.

Medlemmer rekrutteres ofte gradvist. Det kan være via "lokkende" selvudviklingskurser, og som mange ved, forsøger Scientology at rekruttere nye medlemmer ved at tilbyde en "gratis stress-test”. Først siden hen afsløres den fulde dagsorden.

Bor folk udenfor sekten, er der krav om deltagelse i et antal kurser og krav om fremmøde til eksempelvis meditation op til flere gange dagligt. Der kan også være tale om et fast månedligt beløb, som betales til sekten eller en procentdel af ens løn.
 

Er du i tvivl, om du er en del af en sekt?

Føler du dig styret? Lader du dig styre? Føler du, at du er ved at miste dig selv? At du ikke kan genkende dig selv? Lever du efter nogle regler, du ikke selv har sat? Bliver du fortalt, hvem du skal omgåes og hvad tøj, du skal have på? Hvad du skal spise? Hvornår og med hvem, du skal have sex? Lever du isoleret fra omverden? Bliver du fortalt, hvilke tanker, der er gode og hvad du skal tænke og især, hvad du ikke må tænke? Blev du taget imod med åbne arme, da du kom der første gang? var alle særlig kærlige mod dig? Måske fik du gaver? Har du fået et specielt navn, som du hedder, når du er sammen med de andre? Tales der om guddommelige kræfter, hvor I sammen kan omvende samfundet udenfor? Føler du at du nogle gange, bliver testet? At man lige skal se, hvor stærk du er i troen?

Kan du nikke ja til noget af det, ja, så er du nok i en sekt. Spørger du nogen, om det er en sekt, vil svaret være nej. Så brug din sunde fornuft. Følg din egen mavefornemmelse. Skriv til os, hvis du har brug for at dele dine tanker.

Hvis du bliver fastholdt i et religiøst eller alternativt miljø, eller kender nogen, der gør, og vil vide mere? Befinder du dig i et fællesskab, hvor der ikke er plads til kritisk tankegang? Er du stadig ikke helt sikker? Så læs mere her. Forhåbentlig vil læsestoffet give stof til eftertanke og hjælpe dig til at få sat ord på, hvad der ledte dig til sekten og til at finde frem til en bedre løsning.
 

Hjernevask

Udmeldinger fra en sektleder kan være meget manipulerende og sygelige, hvor man kan blive "forført/ hjernevasket". Det kan være meget opløftende og udviklende, når man kan nå frem til nye erkendelser, og sker det bevidst, er det både sundt og vigtigt for den enkelte, som en del af udviklingen i livet. Når man ikke er bevidst om, det sker, opstår problemer/ubehag, og man kan opleve, at blive "hjernevasket". En leder fører for. Man lader sig føre og bliver forført. Det er en pænere måde, at beskrive hjernevask på, som nogle psykologer udtrykker det.

​Når det ikke sker frivilligt, men sker manipulerende, er det forkert overfor det enkelte menneske. Det bliver for meget​. Det er det, man ofte ser i sekter, hvor der er en karismatisk leder, som ikke lader sig anfægte af udefrakommende hentydninger til, at der udøves sekterisme. Er man kommet under vingerne på en sådan leder, er det enkelte menneske slet ikke klar over, at de bliver "forført" og det er farligt, fordi man mister sin kritiske sans, og på sigt er man ikke længere bevidst om, hvad der er rigtigt og forkert. Man lever nu efter sektlederens overbevisninger fremfor sine egne. Man er ikke klar over, at der er noget, der flytter sig inde i os, man ved ikke, det finder sted. Dermed ændres vore holdninger, vi ændrer vores grænser ubevidst og lader måske nogen overtræde vores grænser, og når det sker ubevidst/ufrivilligt, skyldes det den skjulte mekanisme, som sektlederen benytter sig af. Vedkommende fortæller ikke sin dagsorden. Det kan resultere i hjernevask, når man bliver forført på manipulerende vis. Pludselig befinder man sig et andet sted, end man gjorde i udgangspunktet - altså man er en anden person end den, man var, da man kom ind i sekten eller man gør ting, men tidligere ikke ville have gjort, og man er desværre ikke bevidst om det.

Misbrug

Desværre er der eksempler på sekter, hvor der har været udøvet fysisk vold og seksuelle overgreb. Det seksuelle sker "som led i en proces". Sex demonstrerer magt, og magt er normalt det vigtigste for lederen. I en sekt laver lederen selv reglerne, og der er ingen autoritet over denne.

Misbrug, der forekommer i sekter eller lukkede grupper, er ofte ikke offentlig anerkendt. Børnemisbrug, vold, seksuel udnyttelse, arbejdsudnyttelse, økonomisk udnyttelse og psykisk og åndeligt misbrug er almindelige misbrug. Konsekvenserne for ofrene er for det meste fysiske, følelsesmæssige og økonomiske skader.

Uanset om der sker fysisk vold eller seksuelt misbrug, kan gruppedynamikken i værste fald bevirke, at en person mister sig selv. Der sker et åndeligt og psykologisk misbrug, hvor personen mister sin kritiske sans og blindt lader sig rive med for til sidst at komme helt derud, hvor han/hun ikke kan bunde. Det er oftest først nu, at personen indser, at der er noget rivende galt. Det er først nu, at ønsket om at forlade sekten, dukker op. Når en person vil forlade en sekt efter at have været medlem i mange år, siger de samtidig farvel til hele deres netværk. For mange kan dette være svært at overskue.

Tantramassage
I tantra hvor en mand masserer en kvindes yoni (sanskrit for det kvindelige kønsorgan) er der tale om sex, og er det oven i købet med hans lingham - altså hans penis, burde der ikke være tvivl om, at der er tale om to mennesker, der har sex, hvor det blot er den ene, der betaler for den andens ydelse (som regel). Det er også sex, selvom en kvinde får masseret sine kønsdele af en anden kvinde. I tantraens verden kalder man det massage. Tantramassage. Det ændrer ikke på, at det i sagens natur er sex, der foregår.

Overgreb der er blevet normalt
Det kan for nogle være et vældigt overgreb, som med tiden bliver normalt - fordi de er blevet ufrivilligt indlemmet i tantra og på manipulerende vis, har fået forklaret, hvad det er. Der bliver ikke nævnt ordet sex. Befinder man sig i en sekt/ et fællesskab, hvor f.eks. tantra hersker, og er man tilmed isoleret på en måde, hvor det er begrænset, hvad man får af indtryk udefra, får man svært ved at skelne mellem, hvad der er godt og sundt for en. Fordi man ikke har noget at sammenligne med. Der er kun den situation, man er i. Man taler kun med de mennesker, som også er i fællesskabet, i sekten. Måske har man et arbejde man passer udenfor fællesskabet, men her taler de fleste jo arbejde, og holder arbejde og privatliv adskilt. Derfor får man ikke andres perspektiv. Det gør man kun, hvis man efterspørger det. Og går man rundt i sin egen boble, fordi man reelt set er blevet hjernevasket/forført, ja så føler man jo ikke behov for at få andres perspektiv på sit privatliv.

Kontrol
Udsættes du tilmed for kontrol og fastholdes i disse rammer og lever i den virkelighed, bliver det sandheden og din virkelighed, fordi du har ikke andre muligheder. Med andre ord, du bilder dig selv ind, at det her er sandt, at du er der af egen fri vilje, at du har kontrol over dit liv, at du selv har valgt at befinde dig i den situation. Men det har du ikke, for du er blevet ført bag lyset! Du befinder dig i en sekt. Et usundt fællesskab, hvor der manipuleres med dig, hvor andres budskaber bliver til dine, hvor andres sandheder, bliver din virkelighed.

Den uhyggelige virkelighed
Du synes, du har kontrol over dit liv for du har jo selv valgt at være i det tantriske miljø, du har selv valgt at være hos Scientology, du har selv valgt at være hos Hare Krishna, du har selv valgt at være i Jehovas vidner, du har selv valgt at være en del af...fyld selv ind, fordi det er væsentlig mere skræmmende at opdage, at du er underlagt en sektleders ramme og definition af virkeligheden.

Du kan også være en del af en sekt, selvom du ikke bor der
D​u kan sagtens blive kontrolleret og manupuleret med​, selvom du ikke bor i sekten, men bor et andet sted og blot kommer i sekten. ​Det er vigtigt at lytte til din egen mavefornemmelse/ stole på din egen intuition, hvis der er en fornemmelse af ubehag. Det kan være netop her, at din krop/ dit underbevidste/ din 6. sans forsøger at gøre dig opmærksom på, at der er noget galt. Det kan godt være, at det kun er dig, der føler ubehag, fordi det kun er dine grænser, der overskrides, og at alle andre i forsamlingen ser glade ud og har det godt, fordi deres grænser ikke er overskredet. Det er ikke til at vide. Koncentrer dig derfor om, hvordan du selv har det. Mærk efter. Er du lykkelig? Er du glad? Trives du? ​Er du i tvivl, kan det være godt at sætte ord på det, du føler og gøre det overfor et andet menneske, som kan hjælpe med at sætte tingene i perspektiv. Tal med andre som ikke er i samme segment, som det du befinder dig i.
 

Hvad sker der, når en person forlader en sekt?

Psykolog Line Dupont har skrevet teksten "Farvel til et religiøst miljø", som bl.a. beskriver de psykologiske mekanismer, der sker i kroppen, når man vælger at forlade en sekt.
 
 
Michael Dupont har skrevet teksten "Fanatisme, sekterisme og social vold", som kan læses her:
Fanatisme, sekterisme og social vold 

NB.: Der er ophavsret/copyright på al materiale. Brug af materiale vedr. sekter er alene tilladt ved kildehenvisning.
Din vej ud af traumer - din hjælp
til en lys fremtid

Få hjælp 

Hos Speramus tilbydes traumeforløsende hypnoterapi kombineret med kinesiologi og coaching for at finde din rette vej i livet.

Klinikken er beliggende i Gedved, Østjylland mellem Horsens og Skanderborg. Der tilbydes også digitale produkter til selvhypnose. Se shoppen. 

Klinik SPERAMUS

Byskovsvej 3
8751 Gedved

Kontakt via formular eller E-mail:

Offerrådgivningen - Rådgivning for Voldsramte
https://offerraadgivning.dk/

https://www.livslinien.dk/

 
Joan-Søstrene 
www.joan-soestrene.dk

Psykologhjælp - psykoterapi
Autoriseret psykolog Line Dupont Line Dupont har specialiseret sig i at hjælpe mennesker, der har været i en sekt og deres pårørende. Hun tilbyder psykologsamtaler i Århus C. Der er også mulighed for Skypesamtaler. Line Dupont har ikke overenskomst med sygesikringen, hvorved det bliver ved egen betaling, hvis man vil bruge hendes hjælp. 

Psykolog med mangeårig erfaring indenfor sekter Arthur Buchman tilbyder også professionel hjælp både på dansk og engelsk. Psychologist, psychotherapy in English and Danish. Gersonsvej 1, 2900 Hellerup, Denmark

Til pårørende

Er du pårørende til en person, der har valgt at gå ind i en religiøs sekt, og er du fortvivlet som følge heraf, kan Speramus hjælpe dig med at finde information om den pågældende sekt. Det bedste du herefter kan gøre, er at videreformidle informationen til vedkommende. At blive ved med at oplyse og informere om sekten, vedkommende er havnet i, er det bedste værktøj, vi kan give dig/jer som pårørende. Jo mere information personen får om sekten, jo bedre. Oftest har vedkommende kun hørt sektens leders version eller de andre sektmedlemmers version. På et tidspunkt vil der formentligt opstå en situation, hvor vedkommende vil tænke "der er noget om det, de sagde" og herfra vil personen langsomt begynde at få øjnene op. Derfor er det vigtigt at videregive så mange informationer som muligt.

Det er endvidere vigtigt at oplyse at eventuelle løfter, vedkommende har givet sekten, er uden hold i virkeligheden. At de derfor ikke skal føle dårlig samvittighed. Og oplyse hvis vedkommende skylder sekten mange penge, vil en advokat med overvejende sandsynlighed kunne få erklæret denne "gæld" for ugyldig.

At vedkommende til enhver tid kan se bort fra et evt. løfte og tage sine ting og gå sin vej.

MIVILUDES

I Frankrig har sekter ikke frit spil – i modsætning til Danmark. Miviludes er Frankrigs myndighed til både overvågning og bekæmpelse af sekter. Der udgives en årlig rapport om sekteriske grupper og nyreligiøse bevægelsers aktiviteter. Disse sekter opererer – som i Danmark – især på markedet for terapi og personlig udvikling. Ydermere advarer Miviludes mod satanisme og mod sekternes lobbyarbejde i internationale organisationer.
 
Det kunne være rart, om man i Danmark fik en styrelse ligesom Mivilludes i Frankrig, hvor man kunne indberette om sekteriske samfund, således de kunne blive sat under en lup.

Eksempelvis har Den franske Højesterets i oktober 2013 stadfæstet en dom over Scientology for bedrageri mod tidligere medlemmer.

Kilde: https://www.kristeligt-dagblad.dk/udland/historisk-dom-mod-scientology-i-frankrig
Speramus Marianne | Byskovsvej 3, Gedved - Danmark