Speramus — Netværk for ofre for en sekt og deres pårørende

Til pårørende

Er du pårørende til en person, der har valgt at gå ind i en religiøs sekt, og er du fortvivlet som følge heraf, kan Speramus hjælpe dig med at finde information om den pågældende sekt. Det bedste du herefter kan gøre, er at videreformidle informationen til vedkommende. At blive ved med at oplyse og informere om sekten, vedkommende er havnet i, er det bedste værktøj, vi kan give dig/jer som pårørende. Jo mere information personen får om sekten, jo bedre. Oftest har vedkommende kun hørt sektens leders version eller de andre sektmedlemmers version. På et tidspunkt vil der formentligt opstå en situation, hvor vedkommende vil tænke "der er noget om det, de sagde" og herfra vil personen langsomt begynde at få øjnene op. Derfor er det vigtigt at videregive så mange informationer som muligt.
 
Det er endvidere vigtigt at oplyse at eventuelle løfter, vedkommende har givet sekten, er uden hold i virkeligheden. At de derfor ikke skal føle dårlig samvittighed. Og oplyse hvis vedkommende skylder sekten mange penge, vil en advokat med overvejende sandsynlighed kunne få erklæret denne "gæld" for ugyldig.
At vedkommende til enhver tid kan se bort fra et evt. løfte og tage sine ting og gå sin vej.
Speramus