Mediehenvendelsestjeneste: Fast mindstepris

Speramus står til rådighed og tilbyder en mediehenvendelsestjeneste, der giver mulighed for at besvare spørgsmål fra journalister, filmselskaber og andre interessegrupper. Der opkræves en fast mindstepris. Denne mindstepris gælder uanset omfanget af besvarelsen, og om vi kan levere de ønskede indsigter, da vores besvarelse vil være ressourcekrævende og baseret på omfattende viden om sekter og sekterisme.

Henvendelser besvares efter modtagelse af betaling.

Bemærk venligst: Prisen dækker skriftlige besvarelser. Hvis der ønskes yderligere involvering, såsom interviews, podcast-deltagelse eller lignende, er vi åbne for at diskutere en merpris. Vi ønsker at imødekomme behovene bedst muligt og bidrage til deling af oplysninger om sektproblematikker i Danmark med det formål at minimere antallet af dem, der bliver vildledt og manipuleret og medvirke til at sikre et retfærdigt og etisk samfund.

Bemærk: Speramus tilbyder stadig gratis assistance til studerende. Kontakt os for yderligere information.
 
375,00 DKK
stk.
Copyright © Speramus